قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی

: قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار قزوین آستان|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|بقاع متبرکه ایران اسلامی|آرامگاه های مقدس اسلامی
آستان مقدس حضرت حسین بن علی بن موسی الرضا علیه السلام شهر قزوین|فرزند امام رضا (ع)|ابن الرضا (ع)|شاهزاده حسین قزوین|خادمین افتخاری آستان|سایت قزوین آستان

جلیلوند فنی و حرفه ای قزوین
سایت قزوین آستان ( QazvinAstan.ir ) – قزوین- مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین از ارائه بیش از یک میلیون و ۶۰۰هزار نفرساعت آموزش های مهارتی توسط بخش دولتی درشش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

منصور جلیلوند در گفتگو با خبرگار مهر اظهار کرد: طی شش ماهه نخست سال جاری یک میلیون و ۶۴۴ هزار۵۶۱ نفر- ساعت آموزش های مهارتی در بخش دولتی ارائه شده است.

وی با اشاره به اینکه آموزش های فنی و حرفه ای در دو بخش دولتی و غیر دولتی ارائه می شود افزود: در بخش دولتی، ۸۴۵ هزار و ۷۴۸ نفر- ساعت در کارگاه ثابت شهری، ۳۰۵ هزار و۶۲۶ نفر- ساعت درکارگاه های روستایی، ۸۵ هزار و ۴۸۸ نفر- ساعت درکارگاه های زندان ارائه شده است.

جلیلوند بیان کرد: همچنین ۹ هزار و ۳۱۰ نفر- ساعت در سکونت گاه های غیررسمی، ۷۵ هزار و ۶۱۹ نفر- ساعت در کارگاه جواردانشگاهی، ۴۸ هزار ۶۸۴ نفر- ساعت در کارگاه های پادگان و ۴۸ هزار۵۷۱ نفر- ساعت در کارگاه شعب شهری آموزش ارائه شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین افزود:۱۱۱ هزار و۴۹۰ نفر- ساعت در کارگاه های صنایع و معادن، ۴۹ هزارو ۷۲۶ نفر- ساعت در کارگاه های صنوف و اتحادیه ها و ۵۱ هزار و ۱۴۲ نفر- ساعت نیز در کارگاه مهارت آموزی در محیط کار واقعی از دیگر آموزش های مهارتی ارائه شده دراستان است.

ارسال سوالات و نظرات

۱۳۹۵ © قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی