قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی

: قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار قزوین آستان|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|بقاع متبرکه ایران اسلامی|آرامگاه های مقدس اسلامی
آستان مقدس حضرت حسین بن علی بن موسی الرضا علیه السلام شهر قزوین|فرزند امام رضا (ع)|ابن الرضا (ع)|شاهزاده حسین قزوین|خادمین افتخاری آستان|سایت قزوین آستان

آماده سازی اراضی کشاورزی برای کشت
سایت قزوین آستان ( QazvinAstan.ir ) – قزوین- سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: الگوی کشت با هدف تنظیم بازار و تولید محصولات کشاورزی اجرا می شودکه صرفه جویی منابع آبی را نیز بدنبال خواهد داشت.

مسعود ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در استان قزوین نیز الگوی کشت محصولات کشاورزی برنامه ریزی شده و بر اساس آن به مدیریت  جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه ابلاغ شده که با توجه به شرایط منابع آبی و موقعیت چه محصولاتی را کشت کنند.

وی با تاکید بر اینکه اجرای الگوی کشت در کاهش مصرف آب تاثیر بسزایی دارد تصریح کرد : در سال گذشته یکسری کارها برای اجرای الگوی کشت در استان اجرا شده که الگوی کشت محصولات کشاورزی زیر شبکه آغاز شده است.

به گفته ی ربانی؛ الگوی کشت محصولات کشاورزی بر اساس تولید محصول در استان در حال اجرا است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان داشت : برای زمینهای کشاورزی که زیر شبکه قرار ندارند بر اساس حجم دبی چاههای مجاز نیز الگوی کشت باید صادر شود که چه میزان کشت پاییزه، بهاره و آیش باشد.

ربانی تصریح کرد: برای کشت بهاره محصولات کشاورزی باید از هم اکنون برنامه ریزی کرد تا دچار مشکل نشویم.

وی تاکید کرد: دفتر الگوی کشت محصولات کشاورزی باید در سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شود تا کشاورزان بر اساس یک برنامه ریزی مناسب نسبت به کشت اقدام کنند.

ارسال سوالات و نظرات

۱۳۹۵ © قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی