قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی

: قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار قزوین آستان|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|بقاع متبرکه ایران اسلامی|آرامگاه های مقدس اسلامی
آستان مقدس حضرت حسین بن علی بن موسی الرضا علیه السلام شهر قزوین|فرزند امام رضا (ع)|ابن الرضا (ع)|شاهزاده حسین قزوین|خادمین افتخاری آستان|سایت قزوین آستان

قزوین
سایت قزوین آستان ( QazvinAstan.ir ) – قزوین- اعضاء جدید هیئت رئیسه اتحادیه، مؤسسات و تشکل‌های فرهنگی قرآن و عترت استان قزوین با برگزاری انتخابات مشخص شدند.

به گزارش سایت قزوین آستان به نقل از خبرنگار مهر، انتخابات هیئت رئیسه اتحادیه، مؤسسات و تشکل‌های فرهنگی قرآن و عترت استان قزوین روز سه شنبه با حضور اعضاء هیئت مدیره جدید در محل اتحادیه برگزار شد.

در این انتخابات مصطفی فضلعلی به عنوان رئیس هیئت مدیره، محبوبه شمسی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، گل جهان زارعی دبیر و منشی هیئت مدیره و محمد نیکی به عنوان مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های فرهنگی قرآن و عترت استان قزوین برای مدت سه سال انتخاب شدند.

ارسال سوالات و نظرات

۱۳۹۵ © قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی