قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی

: قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار قزوین آستان|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|بقاع متبرکه ایران اسلامی|آرامگاه های مقدس اسلامی
آستان مقدس حضرت حسین بن علی بن موسی الرضا علیه السلام شهر قزوین|فرزند امام رضا (ع)|ابن الرضا (ع)|شاهزاده حسین قزوین|خادمین افتخاری آستان|سایت قزوین آستان

فراست طلب سایت قزوین آستان ( QazvinAstan.ir ) – قزوین- مدیرکل زندانهای استان قزوین گفت: بروز برخی از جرائم و بزهکاری ها ریشه در رذایل اخلاقی مجرمین دارد.

به گزارش سایت قزوین آستان به نقل از خبرنگار مهر، حمیدرضا فراست طلب صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری مسؤلین زندانهای استان اظهارداشت: وقوع برخی از جرایم ریشـه در رذایل اخـلاقی دارد که به عنوان عـلل و عوامل روانی رفتار مجـرمانه، با بیمارکردن وسست کـردن اراده آدمی و برداشتن موانع درونی، زمینـه های  لازم برای ارتـکاب جـرم فراهم می‌آورند.

وی افزود: رذایل اخلاقی دراثر توجه به خود خواهی، خودستایی، خودبینی وخودپرستی که منشا همه کجروی ها وانحرافات است بوجودمی آید. فردی که به آن مبتلاشود خواه و ناخواه  به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی پای بند نبوده و موجب پیدایش آسیبهای اجتماعی خواهد شد.

فراست طلب با اشاره به اینکه جرم پدیده‌ای است که زوایای ضد اخلاقی دارد تصریح کرد:پـایـبـنـد نبودن به اصول و ضوابط اخلاقی و اعتقادی عامل مؤثری در گسترش ارتکاب جرم وبزهکاری درجامعه است. چراکه رذایل اخلاقی در شخصیت و منش اثرگذار بوده وبه حقیقت کفر واطاعت نفس  در مقابل خدابینی واطاعت پروردگار متعال  منتهی خواهد شد، بسیاری از مجرمین به علت بی توجهی به اصول و ضوابط صحیح اخلاقی متحمل کیفر می شوند.

مدیر کل زندانهای استان قزوین در ادامه با بیان اینکه ترویج فضایل اخلاقی باید بخش مهم فعالیتهای فرهنگی وتربیتی زندانیان باشد گفت: هر گونه سهل‌انگاری در آموزش و یا بی‌توجهی به اصلاح رفتارمجرمین وبزهکاران، به تشدید وتعمیق رفتارهای مجرمانه در بین آنها انجامیده ودرنهایت شاهد ارتکاب جرائم سنگین تری در جامعه خواهیم بود، لذا باید با بهره جستن از وسایل و امکانات دینی وتربیتی، وترویج عمل به فضایل اخـلاقی،   مقاومت افـراد در برابر وسوسه‌های انحـرافی و مجرمانه را کاهش  داده و آنان را به پرهیز داوطلبانه از ارتـکاب جرم هدایت کرد.

وی خطاب به مسؤلین فرهنگی ورؤسای زندانها فقر فرهنگی ودینی را یکی از عوامل مهم پیدایش جرم برشمرد و اظهارداشت: چنانچه فرهنگ وآموزه های فرهنگی با  شخصیت و هویت افراد در جامعه عجین شود، زمینه های گناه وجرم در همه لایه های اجتماعی برچیده و یا به حداقل ممکن خواهد رسید، بنابراین اسلام با دستورات صریح خود در گسترش فضایل اخلاقی دربطن جامعه تأکیدداشته و به همین دلیل پیش از هر چیز به عوامل به وجود آورنده و زمینه های گناه و بزه توجه ویژه دارد و برای مقابله با آن چاره سازی کرده است.

فراست طلب در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: مبانی دینی، تفکر واخلاق را مایه اساسی هر نوع  پیشگیری از انحراف در افراد و جامعه دانسته و انسانها را از رذایل اخلاقی چون جهل و نادانی که مایه بدبختی و گناه است، نهی می کند. در واقع، مجازات ها در اسلام نیز برای امر پیش گیری و به عنوان اهرمی برای جلوگیری از وقوع جرم تأکید فراوان دارد. لذا باید به این  امر در زندانها توجه ویژه شود.

ارسال سوالات و نظرات

۱۳۹۵ © قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی