قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی

: قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار قزوین آستان|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|بقاع متبرکه ایران اسلامی|آرامگاه های مقدس اسلامی
آستان مقدس حضرت حسین بن علی بن موسی الرضا علیه السلام شهر قزوین|فرزند امام رضا (ع)|ابن الرضا (ع)|شاهزاده حسین قزوین|خادمین افتخاری آستان|سایت قزوین آستان

قزوین
سایت قزوین آستان ( QazvinAstan.ir ) – قزوین- مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی وصنایع تبدبلی سازمان توسعه تجارت ایران از تخصیص بسته های حمایتی به صادر کنندگان خبر داد.

به گزارش سایت قزوین آستان به نقل از خبرنگار مهر، اولین میزکشوری کشمش روز یکشنبه با محوریت استان قزوین باحضور رئیس کمیسیون اصل نود، معاون اموراقتصادی استاندار، رئیس سازمان صنعت معدن وتجارت قزوین و مدیرکل دفترتوسعه صادرات ساز مان توسعه تجارت ایران وجمعی از تجار برگزارشد.

محمود بازاری، مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی وصنایع تبدبلی سازمان توسعه تجارت ایران از تخصیص بسته های حمایتی به صادر کنندگان خبرداد وافزود: مشوقهای تسهیلاتی و جوایزصادراتی از جمله این مشوقها است.

بازاری ادامه داد: مشوقهای تسهیلاتی شامل دوبخش ارزی و ریالی است که از محل صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد.

مدیر کل توسعه صادرات سازمان توسعه و تجارت اضافه کرد: برای سهولت ورودمواداولیه ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوبه ای صادرکرده است وبراساس این مصوبه هنگام ترخیص کالا نیازی به استعلام دستگاه مربوطه نیست.

ارسال سوالات و نظرات

۱۳۹۵ © قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی