قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی

: قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار قزوین آستان|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|بقاع متبرکه ایران اسلامی|آرامگاه های مقدس اسلامی
آستان مقدس حضرت حسین بن علی بن موسی الرضا علیه السلام شهر قزوین|فرزند امام رضا (ع)|ابن الرضا (ع)|شاهزاده حسین قزوین|خادمین افتخاری آستان|سایت قزوین آستان

دادگستری قزوین
سایت قزوین آستان ( QazvinAstan.ir ) – قزوین- رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: رسالت دستگاه قضایی اجرای عدالت و رفع ظلم به حقوق عمومی و اشخاص است که مجموع تکالیف قانونی را مدیران دستگاه قضایی با سیاست و تدبیر به اجرا درمی آورند.

جمال انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وقتی از خدمت به مردم در دستگاه قضایی سخن به میان می آید یک بخش مهم حقوق عامه است و بخش دیگر رفع ظلم به حقوق عامه افراد است.

وی ادامه داد: یعنی دستگاه قضایی احقاق عامه را به عنوان یکی از رویکردهای خود باید پیگیری کند این بدان معناست که مردم اگر خدمتی را قرار است، دریافت کنند باید دستگاه قضای برای تحقق آن وارد شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: اجرای عدالت در جامعه همواره با فراز و نشیب هایی همراه است و این فراز و نشیب در عدم رضایت یکی از دو طرف دعوا مستتر است بدین معنا که هیچ گاه طرفین دعوا را نمی توان راضی کرد و تنها طرفی که محق است با دریافت حکم، رضایت خواهد داشت.

وی افزود: از این رو نوع تصمیم گیری و عمل مسئولان قضایی و قضات ممکن است گاهی موجب ناراحتی برخی افراد شود، ولی همیشه تأکید و توصیه مقامات عالی رتبه قوه قضائیه بر خدمت توأم با عدالت و اخلاق مداری بوده است.

انصاری به رویکرد مدیریتی دستگاه قضایی اشاره کرد و توضیح داد: رسالت دستگاه قضایی اجرای عدالت و رفع ظلم به حقوق عمومی و اشخاص است که مجموع تکالیف قانونی را مدیران دستگاه قضایی با سیاست تدبیر به اجرا درمی آورند.

وی اظهارکرد: نمی توان انتظار داشت که مدیریت پرونده ای که چالش برانگیز است بدون تدبیر همراه باشد البته در این تدبیر تعامل در سایه قانون نهفته است تا بتوانیم از ظرفیت های مختلف برای ارتقای خدمت استفاده کنیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: نوع نگاه دستگاه قضایی در حوزه تدبیر به پیشگیری نیز توجه برجسته و جدی دارد چراکه بدون اصل پیشگیری نمی توان انتظار تحول جدی را در حوزه وقوع جرائم و تخلفات داشت.

وی یادآورشد: امروز نگاه دستگاه قضایی در مدیریت فراموضوعی است یعنی دستگاه قضا در بررسی مسائل از نگاه تک بُعدی دوری کرده و بر مدیریت مبتنی بر مقتضیات زمان و با دید وسیع نظر دارد تا بتوانیم در گام نخست منافع عمومی جامعه را صیانت کنیم.

ارسال سوالات و نظرات

۱۳۹۵ © قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی