قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی

: قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار قزوین آستان|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|بقاع متبرکه ایران اسلامی|آرامگاه های مقدس اسلامی
آستان مقدس حضرت حسین بن علی بن موسی الرضا علیه السلام شهر قزوین|فرزند امام رضا (ع)|ابن الرضا (ع)|شاهزاده حسین قزوین|خادمین افتخاری آستان|سایت قزوین آستان

قزوین سایت قزوین آستان ( QazvinAstan.ir ) – قزوین- تفاهم نامه تاسیس دبیرخانۀ شبکه، شهر دانشگاهی کشورهای اسلامی برای شکوفایی شهری(CPI) بین دانشگاه بین المللی امام خمینی و بنیاد بین المللی رهبران شهری و مجمع جهانی شهرهای اسلامی امضا شد.

به گزارش سایت قزوین آستان به نقل از خبرنگار مهر، روز شنبه در مراسمی با حضور رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، تفاهم نامه تأسیس دبیرخانۀ شبکه، شهر دانشگاهی کشورهای اسلامی برای شکوفایی شهری(CPI) بین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و بنیاد بین المللی رهبران شهری (ICL) و مجمع جهانی شهرهای اسلامی (WAIC) منعقد شد.

این تفاهم نامه به منظور ایجاد پلی میان دانشگاه های کشورهای اسلامی که در برنامه های ظرفیت سازی و پژوهش طرح ابتکاری شهری مشارکت دارند در خصوص تاسیس شبکه شهر – دانشگاه کشورهای اسلامی برای شکوفایی شهری(CPI) منعقد شده است.

ابوالحسن نائینی رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین در باره این تفاهم نامه گفت: تاسیس شبکه شهر، دانشگاه کشورهای اسلامی با نگاهی به همکاری و مشارکت بیشتر با دولتها، بخش خصوصی و جامعه مدنی تأسیس و راه اندازی می شود و تمرکز این شبکه بر این اصل قرار دارد که چگونه ایده های پایداری شهری و دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهری میتواند محقق شود واقدامات اصلی شامل انتشار و اجرای طرح های امیدوار کننده، تبادل اطلاعات در حال انجام، جذب دانشگاه های جدید و شناسایی نقاط عطف در مسیر «یو ان هبیتات» است.

وی افزود: این شبکه شهرهای سراسر جهان را در استفاده از شاخص های استاندارد جهانی برای بهبود مدیریت توسعۀ شهری حمایت می کند و برای ارتباط برقرار کردن میان دانشگاه های سراسر جهان اسلام تأسیس می شود.

نایینی تصریح کرد: همچنین این تفاهم نامه زمینه پژوهش های شهری نوآورانه و برنامه های ظرفیت‌ساز با مشارکت بیشتر دولت ها و بخش خصوصی را ممکن می کند و افراد شرکت کننده در این شبکه اساتید دانشگاه هستند که در بخش پژوهش و ظرفیت سازی پایداری شهری با تجربه گسترده در زمینه بافت های شهر اسلامی فعالیت خواهند کرد.

وی گفت: این اساتید قادر به بحث در مورد راه و روش تقویت ارتباط بین پژوهش و عمل (اجرا) در حوزه توسعه پایدار شهری از طریق ارائه تجارب گویا یا مطالعات موردی در جهان اسلام و در میان سنت های دیگر هستند و تجاربی که قرار است با اتکا به روش هایی که پژوهش در زمینه برنامه ریزی و مدیریت شهرهای پایدار به لحاظ زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی انجام می دهند، مورد تأکید است.

مجمع جهانی شهرهای اسلامی تاکنون در حال متحد کردن اعضای ادارات شهرداری ها، حرفه های مرتبط با برنامه ریزی شهری، مدیریت شهری و معماری برای ترویج رویکردهای اسلامی توسعۀ پایدار بوده که در زمینه آینده نگری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و ICL، WAIC دارای اهداف مشترک هستند.

ارسال سوالات و نظرات

۱۳۹۵ © قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی