قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی

: قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار قزوین آستان|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|بقاع متبرکه ایران اسلامی|آرامگاه های مقدس اسلامی
آستان مقدس حضرت حسین بن علی بن موسی الرضا علیه السلام شهر قزوین|فرزند امام رضا (ع)|ابن الرضا (ع)|شاهزاده حسین قزوین|خادمین افتخاری آستان|سایت قزوین آستان

خرید گندم سایت قزوین آستان ( QazvinAstan.ir ) – قزوین- کارشناس مسئول بذر سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: ۹ هزارو ۹۳۰ تن بذر گواهی شده گندم و جو در این استان تولید و در حال توزیع بین کشاورزان است.

خیراله منصوری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از این میزان بذور گواهی شده شش ۶ هزارو ۵۰۰ تن بذر گندم آبی، ۲ هزارو ۲۵۰ تن بذر گندم دیم و یک هزار و ۱۸۰ تن بذر جو آبی  بوجاری، فراوری و تولید شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۹ هزار و ۹۳۰ تن بذور گندم آبی و دیم و جو آبی در سطح شهرستانهای تابعه توسط مراکز خدمات جهاد کشاورزی در بین بهره برداران بخش کشاورزی در حال توزیع است.

منصوری نیا؛ ارقام گندم آبی را پیشگام، پیشتاز، اوروم و پارسی و ارقام گندم دیم را؛ آذر ۲ و سرداری ذکر کرد.

وی ارقام جو آبی کشت شده را نیز بهمن و یک رقم خارجی به نام نانیوس دانست.

این کارشناس بخش کشاورزی تاکید کرد: استفاده از بذور اصلاح شده نقش بسیار کلیدی در دستیابی به عملکرد مطلوب و مناسب محصول دارد.

کارشناس مسئول بذر سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: بذور گواهی شده تولیدی توسط ۶ شرکت فعال و با نظارت و همکاری سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تولید شده است.

منصوری نیا با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی؛ از کشاورزان خواست: استفاده از بذور اصلاح شده را در اولویت انتخاب نهاده های خود قرار دهند.

ارسال سوالات و نظرات

۱۳۹۵ © قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی