قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی

: قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار قزوین آستان|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|بقاع متبرکه ایران اسلامی|آرامگاه های مقدس اسلامی
آستان مقدس حضرت حسین بن علی بن موسی الرضا علیه السلام شهر قزوین|فرزند امام رضا (ع)|ابن الرضا (ع)|شاهزاده حسین قزوین|خادمین افتخاری آستان|سایت قزوین آستان

شکیب زاده
سایت قزوین آستان ( QazvinAstan.ir ) – قزوین- برگزاری جلسات متعدد اداری و نداشتن خروجی ونتیجه لازم موجب کاهش توان مدیران در رسیدگی به امور مردم می شود که برنامه ریزی در حذف جلسات غیر ضروری می تواند به بهبود راندمان کاری کمک کند.

خبرگزاری مهر- گروه استانها، حسن شکیب زاده: یکی از مشکلات و نقاط ضعف در دوره کاری استاندار پیشین قزوین، برگزاری جلساتی بود که بعضا تمام زمان کاری و گاهی تمام روز مدیران را اشغال می کرد. برگزاری جلسات مختلف به بهانه های گوناگون که معلوم نبود حاصلش چیست و در نهایت کدام مشکل جامعه و ارباب رجوع را مرتفع می سازد.

در نظر بگیرید هر جلسه دوساعته برای حدود ۵۰ تا ۱۰۰ مدیر استان چقدر امکانات دولت و ملت را تلف می کند. جلساتی که مدعوین آن معمولا بایستی از یک ساعت قبلِ جلسه، آماده و حرکت کنند به طرف محل برگزاری آن و پس از آن هم به دلیل خستگی حاصل از جلسه، مراجعه به اداره را منتفی کرده و اگر هم به اداره مراجعه شود توانی برای مدیر باقی نمی ماند تا کاری انجام دهد.

بنابراین با برگزاری این نوع جلسات -بعضا بی حاصل- نه تنها مشکلی از دوش اداره و مردم برداشته نخواهد شد، بلکه باعث افزایش مشکلات جامعه نیز خواهد شد.

البته اینکه جلسات و برگزاری آن در بسیاری از مواقع، لازم و گاهی هم ضروری است، شکی وجود ندارد، اما برگزاری و اداره کردن جلسه هم قواعد خاص خود را دارد که با رعایت آن می توان میزان کارآیی و بهره وری جلسات را افزایش داد.

به اعتقاد نگارنده، جلساتی مفید و موثر خواهد بود که کوتاه، تعاملی، پربار و در زمانها و مکانهای مناسب برگزار شوند و این در حالی است که به نظر می رسد جلسات برگزار شده در دوره گذشته استانداری و البته بسیاری از ادارات دیگر استان، صرفا برای رفع تکلیف و گاهی ارایه گزارش به دستگاه و مقام مافوق بوده است، در حالی که اگر مدیران ما، توانا، مبتکر و کاردان باشند، بسیاری از مشکلاتی که در جلسات بیان می شود و فاقد بررسی و نتیجه مناسب است، می توان در قالب انجام به هنگام امور اداری و پیگیری های مربوطه، به سرانجام رساند.

بر اساس تحقیقات به عمل آمده، جلساتی مفید فایده خواهد بود که دارای هدف از پیش تعیین شده باشد. تعداد مدعوینش محدود باشند. راس زمان و ساعت اعلام شده برگزار شود. تلاش شود در جلسات از همه ایده ها و نظرات اعضا استفاده شود و در نهایت اینکه زمان و مکان آن مناسب و جلسات در حداقل زمان برگزار شود تا از حوصله مخاطبان خارج نباشد. مواردی که متاسفانه در جلسات اداری دستگاههای مختلف اداری، توجه کمتری به آن می شود.

باید توجه داشت که در برگزاری یک جلسه دو ساعته برای یکصد مدیر در استان، در واقع دو ساعت که نه، حداقل وقت نیم روز یک مدیر که مسئولیت انجام امور صدها و بلکه هزاران نفر از جامعه هدف خود را بر عهده دارد، تلف خواهد شد که جبران زمان های از دست رفته، تحقیقا غیرممکن خواهد بود.

*حسن شکیب زاده: نویسنده، محقق و روزنامه نگار.

ارسال سوالات و نظرات

۱۳۹۵ © قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی