قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی

: قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار قزوین آستان|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|بقاع متبرکه ایران اسلامی|آرامگاه های مقدس اسلامی
آستان مقدس حضرت حسین بن علی بن موسی الرضا علیه السلام شهر قزوین|فرزند امام رضا (ع)|ابن الرضا (ع)|شاهزاده حسین قزوین|خادمین افتخاری آستان|سایت قزوین آستان

سایت قزوین آستان ( QazvinAstan.ir ) – دوره آموزشی طبقه بندی بین المللی عملکرد و ناتوانی جهت پزشکان و پیراپزشکان استان قزوین روز شنبه در سالن اجتماعات نظام پزشکی قزوین به همت بهزیستی استان برگزار شد.

به گزارش سایت قزوین آستان به نقل از ایرنا، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و عضوکمیسیون تشخیص معلولیت بهزیستی کشور در این جلسه گفت: طبق قانون جامع معلولین کشور وظیفه تعیین شدت و نوع معلولیت ها و ناتوانی بر عهده سازمان بهزیستی است.
دکتر علیرضا عمادی افزود: درک نیازها، محدودیت ها و قابلیت های افراد معلول تنها زمانی امکان پذیر است که ابزارهای علمی مناسبی برای تشخیص انواع معلولیت ها و طبقه بندی معلولان فراهم باشد.
وی، نوع و شدت معلولیت، خدمت رسانی به گروه های مختلف معلول و توسعه برنامه های توانبخشی و توانمندسازی متناسب با نیازهای روز جامعه را از مهمترین اولویت های سازمان بهزیستی برشمرد و گفت: این امر در مسیر تحقق عدالت، سلامت و رفاه اجتماعی دنبال می شود و درگاه ورودی سازمان محسوب می گردد.
دبیر کمیسیون های پزشکی تشخیص، نوع و شدت معلولیت بهزیستی تهران با بیان اینکه تدوین نظام های طبقه بندی انواع معلولیت ها طی چهار سال اخیر در دستور کار سازمان بهزیستی قرار گرفته گفت: در فرآیند تعیین شدت معلولیت، شاخص هایی مانند وضعیت سلامت (تندرستی جسمی، روانی، اجتماعی)، آسیب جسمانی و روانی، محدودیت فعالیت ها، طیف عملکرد- ناتوانی و عوامل محیطی و نحوه مشارکت های اجتماعی مد نظر قرار می گیرد تا با دیدگاهی کارکردگرایانه به طبقه بندی افراد معلول و انطباق سطح خدمات با نیازهای آنان بپردازیم.
وی اظهارکرد: در واقع در گذشته این سطح بندی براساس مستندات کمی امتیاز داده می شد که در حال حاضر بر اساس مستندات کیفی که همان کلاسه بندی عملکرد و توانایی هر فرد(icf) است، جهت تعیین شدت و نوع معلولیت ها استفاده می شود.
این مسوول اضافه کرد: هدف از تشکیل دوره های icf تشخیص و تعیین سطح و نوع و شدت معلولیت ها بوده و با رعایت ملاحظات علمی به تدوین برنامه های توانبخشی و توانمندسازی اقدام نموده و با تمرکز بر قابلیت های افراد معلول، فرصت هایی را فراهم ساخت تا مشارکت کامل آنان در عرصه های اجتماعی تحقق یابد.
۷۳۸۹/ ۶۱۲۸

ارسال سوالات و نظرات

۱۳۹۵ © قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی