قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی

: قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار قزوین آستان|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|بقاع متبرکه ایران اسلامی|آرامگاه های مقدس اسلامی
آستان مقدس حضرت حسین بن علی بن موسی الرضا علیه السلام شهر قزوین|فرزند امام رضا (ع)|ابن الرضا (ع)|شاهزاده حسین قزوین|خادمین افتخاری آستان|سایت قزوین آستان

کشمش
سایت قزوین آستان ( QazvinAstan.ir ) – قزوین- رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان قزوین گفت: تولیدکنندگان کشمش توسط صندوق توسعه بخش کشاورزی حمایت می شوند.

به گزارش سایت قزوین آستان به نقل از خبرنگار مهر، اصغر محمدپور رحیمی روز چهارشنبه در گردهمایی تولیدکنندگان کشمش روستای شید اصفهان، اظهار کرد: صندوق توسعه بخش کشاورزی در راستای حمایت از تولیدکنندگان کشمش ایجاد شده است.

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان قزوین مهم ترین اهداف  تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی را؛ تجمیع و تخصیص بهینه منابع مالی، ساماندهی نیازهای مالی و اعتباری تولید کنندگان، ارتقاء نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برشمرد.

وی در ادامه اهداف دیگر صندوق را؛ تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، بازاریابی به منظور عرضه محصولات در بازارهای هدف، فروش محصول تولیدی کشمش، ارائه تسهیلات کم بهره به اعضاء، توزیع نهاده های کشاورزی، ارائه خدمات گیاه پزشکی و کلینیکی برای اعضاء عنوان کرد.

پوررحیمی سرمایه گذاری را پیش زمینه توسعه و موتور محرک اصلی رشد اقتصادی دانست و گفت: یکی از عوامل تاثیر گذار بر فعالیت های اقتصادی و رشد ارزش افزوده و توسعه کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی، عامل سرمایه و تجمیع آن در بخش کشاورزی است.

وی اضافه کرد: تشکیل صندوقهای بخش کشاورزی فرصتی طلایی برای نگاه به گذشته و ترسیم آینده است و همچنین بستری برای توسعه فعالیتهای روستایی است.

ارسال سوالات و نظرات

۱۳۹۵ © قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی