قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی

: قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار قزوین آستان|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|بقاع متبرکه ایران اسلامی|آرامگاه های مقدس اسلامی
آستان مقدس حضرت حسین بن علی بن موسی الرضا علیه السلام شهر قزوین|فرزند امام رضا (ع)|ابن الرضا (ع)|شاهزاده حسین قزوین|خادمین افتخاری آستان|سایت قزوین آستان

مریم نخستین
سایت قزوین آستان ( QazvinAstan.ir ) – قزوین- عضو شورای اسلامی شهر قزوین گفت: طرح های توسعه شهری همچون طرح های جامع، تفصیلی، طرحهای هادی بدون توجه به قابلیتهای بومی هر شهر اجرایی می‌شود.

مریم نخستین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح های توسعه ای اظهار کرد: طرح های توسعه شهری همچون طرح های جامع، تفصیلی، طرحهای هادی و نظایر اینها اگرچه در کشورهای توسعه یافته مورد تأیید نیست و با این حال در ایران بدون توجه به قابلیتهای بومی هر شهر اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه در اینگونه طرح‌ها به ویژگیهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، امکانات و محدودیتهای خاص هر شهر مدنظر قرار می‌گیرد، افزود: بعضا مشاهده شده طرح توسعه یک شهر در شهر دیگری مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت به نارضایتی شهروندان منجر شده است.

نخستین با بیان اینکه مدیریت شهری باید در فرآیند برنامه‌ریزی امور شهری و رفع مشکلات آن به موراد مهمی توجه کند، گفت: رفع مواردی همچون فقدان درآمد پایدار، گسترش اسکانهای غیررسمی، افزایش نابرابری های اجتماعی و سایر مشکلات شهری نیاز به تفکر برای تدوین طرح های جدید در امور شهری دارد تا در تمامی حوزه های عمرانی، محیط زیست و فعالیتهای مرتبط با رفاه اجتماعی شهروندان، ارتقاء مشارکت اجتماعی و رضایت شهروندان مورد استفاده قرار بگیرد.

این عضو شورا در ادامه با اشاره به اجرای برنامه شکوفایی شهری در قزوین و اینکه براساس آن درآینده شهری شکوفا خواهیم داشت، گفت: شکوفایی شهری در رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد درآمد، اشتغال و فرصت برابر، توسعه زیرساختها، شبکه‌های جاده‌ای، خدمات اجتماعی و درکل ارتقاء کیفیت زندگی برای همه شهروندان، رونق، رفاه و ایجاد فرصتهای برابر برای همه شهروندان نقش خواهد داشت.

رئیس کمیسیون ساماندهی ملاقاتهای مردمی یادآورشد: مجموعه مدیریت شهری در سال ۹۵ پروژه های شاخصی داشت و باید از مجموعه مدیریت شهری تشکر کرد، چراکه در شرایط اقتصادی که بسیاری از شهرداری ها و کلانشهرها با رکود مواجه بودند شهرداری قزوین از انجام اقدامات و پروژه های عمرانی دست نکشید و هدایت بهینه شهر را با حمایت شورای شهر بر عهده داشت.

ارسال سوالات و نظرات

۱۳۹۵ © قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی