قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی

: قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار قزوین آستان|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|بقاع متبرکه ایران اسلامی|آرامگاه های مقدس اسلامی
آستان مقدس حضرت حسین بن علی بن موسی الرضا علیه السلام شهر قزوین|فرزند امام رضا (ع)|ابن الرضا (ع)|شاهزاده حسین قزوین|خادمین افتخاری آستان|سایت قزوین آستان

پرندگان سایت قزوین آستان ( QazvinAstan.ir ) – قزوین- رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور دامپزشکی استان قزوین گفت: همزمان با آغاز فصل مهاجرت طرح ملی مراقبت فعال آنفلونزای پرندگان در استان اجرا می شود.

وحید ابراهیم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طرح ملی مراقبت فعال آنفلوانزای پرندگان با هدف تعیین وجود و یا نبود تیپهای احتمالی آنفلوانزای طیور بویژه H۵-H۷-H۹ همزمان با شروع فصل مهاجرت پرندگان در استان آغاز شده است.
 
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور اداره کل دامپزشکی استان قزوین تصریح کرد: بیماری آنفلوانزای پرندگان به عنوان یکی از بیماریهای مهم در ماکیان و سایر پرندگان محسوب می شود لذا انجام پایش و مراقبت می تواند نقش مهم و بسزایی در پیشگیری و کنترل این بیماری در جمعیت طیور داشته باشد.

وی تصریح کرد: پایش بیماری آنفلوانزا در طیور به صورت سالیانه در کشور صورت می گیرد و در استان نیز این روند عملیاتی شده است.

ابراهیم نژاد حمیدی یادآورشد: انتخاب واحدهای روستایی و صنعتی برای نمونه گیری به صورت تصادفی بوده و نمونه های اخذ شده مورد آزمایش دقیق سرولوژی و مولکولی قرار خواهد گرفت.

وی اظهارداشت: در استان قزوین ۳۷ واحد صنعتی، ۵۰ روستا و همچنین بازارچه عرضه پرندگان، باغ پرندگان و باغ وحش استان مشمول طرح خواهد شد که نمونه های سرمی و سواب از واحدهای اپیدمیولوژیک مدنظر، اخذ و آزمایش سرولوژی و مولکولی در آزمایشگاه مرجع و مرکزی اداره کل دامپزشکی استان و آزمایشگاه مرکز تشخیص سازمان دامپزشکی کشور انجام خواهد شد.

حمیدی بیان کرد: طرح ملی مراقبت فعال آنفلوانزای پرندگان در سال جاری از ۲۷ شهریورماه سال جاری آغاز می شود و هدف از اجرای آن تعیین وجود و نبود تحت تیپهای احتمالی آنفلوانزای طیور بویژه (H۵-H۷-H۹ )است که در سه مرحله همزمان با شروع فصل مهاجرت پرندگان آغاز شده و به مدت ۴۲ روز ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: طرح یاد شده در سه جمعیت مختلف طیور شامل پرندگان موجود در بازارچه ها و باغ وحش ها، طیور بومی روستایی و در نهایت طیور صنعتی اجرا می شود.

ارسال سوالات و نظرات

۱۳۹۵ © قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی