قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی

: قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار قزوین آستان|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|بقاع متبرکه ایران اسلامی|آرامگاه های مقدس اسلامی
آستان مقدس حضرت حسین بن علی بن موسی الرضا علیه السلام شهر قزوین|فرزند امام رضا (ع)|ابن الرضا (ع)|شاهزاده حسین قزوین|خادمین افتخاری آستان|سایت قزوین آستان

سپاه قزوین
سایت قزوین آستان ( QazvinAstan.ir ) – قزوین- رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان قزوین گفت: مجمع بزرگ پیشگیری از جرائم نیروهای مسلح قزوین با موضوع شناخت آسیب راه و راهکار رفع مشکل در موضوع فرار از خدمت در قزوین برگزار می شود.

بهروز رضا ضرغامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح، پرسنل وزارت اطلاعات و جرائم حین خدمت سربازان وظیفه در سازمان قضائی نیروهای مسلح قابل بررسی ورسیدگی است از این رو مجمع بزرگ سالیانه پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح استان قزوین به منظور آسیب شناسی و آسیب زدایی در موضوع فرار از خدمت در قزوین برگزار خواهد شد.

وی افزود: ماموریت اصلی این سازمان برقراری عدالت کیفری در نیروهای مسلح است اما پیشگیری و رفع موانع و مشکلات در بین نیروهای مسلح به منظور جلوگیری از وقوع جرائم در دستور کار این سازمان قضائی قرار دارد.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان قزوین حفظ و صیانت از نیروهای مسلح را از مهم ترین وظایف سازمان قضائی نیروهای مسلح استان قزوین دانست و گفت: پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح مستلزم شناخت و آگاهی دقیق از انواع جرائم، دلایلی که افراد به سمت این جرائم ترغیب شده اند و راهکارهای قانونی برای مبارزه با این جرائم است از این رو مجمع پیشگیری از جرائم نیروهای مسلح از سال ۱۳۷۷ با برنامه های ۵ ساله به طور مداوم در کشور در حال برگزاری است.

ضرغامی عنوان کرد: اولین برنامه ۵ ساله در این خصوص با شعار آسیب شناسی جرائم از سال ۷۷ تا سال ۸۱ در کشور انجام شد و در این مدت سازمان قضائی نیروهای مسلح در هر استان به آسیب شناسی در بین نیروهای خود پرداختند.

وی آسیب زدایی را مرحله دوم برنامه ۵ ساله پیشگیری دانست و بیان کرد: در ۵ ساله دوم این طرح که از سال ۸۲ تا ۸۶ در کشور اجرا شد آسیب زدایی در دستور کار قرار گرفت و پس از آن در مرحله سوم برنامه پیشگیری شعال پیشبینی مقدم بر پیشگیری در سال های ۸۷ تا ۹۱ به اجرا درآمد.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان قزوین گفت: اکنون که در چهارمین مرحله از برنامه های ۵ ساله پیشگیری از وقوع جرائم قرار داریم با شعار اجرایی کردن راه کارهای به دست آمده با همکاری نیروهای مسلح از سال ۹۲ تا ۹۶ در پی اجرایی کردن تجربیات و راهکارهای به دست آمده در ۱۵ سال گذشته هستیم.

ضرغامی افزود: در این دوره ۵ ساله هر سال این مجمع پیشگیری با موضوعی مشخص به بررسی راهکارها و اجرایی کردن آن ها می پردازد که موضوع امسال این مجمع فرار از خدمت برای استان قزوین تعیین شده است.

وی بیان کرد: وضعیت مالی و معیشتی نا مناسب سربازان و خانواده های آنان، وضعیت اخلاقی، دینی و نهایتا محیط خشن و خشک نظامی در سال های اخیر مهم ترین علت فرار از خدمت عنوان شده است که امیدواریم با برنامه های در نظر گرفته شده بتوانیم در مسیر رفع و کاهش جدی این مسئله گام برداریم.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان قزوین همچنین بیان کرد: راهکارهای مناسبی در این موضوع ارایه و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که در مجمع بزرگ سالیانه پیشگیری از جرائم نیروهای مسلح استان قزوین در خصوص اجرایی کردن آن ها بررسی و تصمیم گیری به عمل خواهد آمد.

ضرغامی گفت: در بررسی های به عمل آمده در حال حاضر فرار از خدمت در استان قزوین مسئله نگران کننده خاصی نیست ولی بر این اعتقاد هستیم که وقوع حتی یک مورد آن می تواندناهنجاری های مختلفی را به دنبال داشته باشد.

وی یادآور شد: علت بسیاری از موارد فرار از خدمت مشکلات خانوادگی عنوان شده که گاهی با مشاوره، دوره های آموزشی و مساعدت های مالی می توان بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در این حوزه را برای سربازان رفع کرد.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان قزوین با اشاره به تعداد بسیار اندک فرار از خدمت در قزوین خاطرنشان کرد:  موضوع فرار از خدمت در سالیان گذشته به طور چشمگیری کاهش داشته است و این مسئله را مدیون بررسی دقیق و ارائه راهکارها توسط کارشناسان در مجمع پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح هستیم اما با این وجود باز هم مشکلاتی در این حوزه وجود دارد از این رو لازم دانستیم تا در مجمع سالیانه امسال با تمرکز بر این مسئله راهکارهای متناسب با شرایط روز را ایجاد کنیم.

ارسال سوالات و نظرات

۱۳۹۵ © قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی