قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی

: قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار قزوین آستان|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|بقاع متبرکه ایران اسلامی|آرامگاه های مقدس اسلامی
آستان مقدس حضرت حسین بن علی بن موسی الرضا علیه السلام شهر قزوین|فرزند امام رضا (ع)|ابن الرضا (ع)|شاهزاده حسین قزوین|خادمین افتخاری آستان|سایت قزوین آستان

بالدران
سایت قزوین آستان ( QazvinAstan.ir ) – قزوین- چگونگی، ساختار و اجراهای متفاوت روایت در گویش فارسی قزوینی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگارمهر، مجیدبالدران شاعر و پژوهشگر قزوینی روز دوشنبه در کافه هنرمندان شهر در خصوص ویژگی های روایت در گویش قزوینی گفت: بر اساس تعاریف مارتینز، زبان یک نوع رفتار طرح دار انسانی است؛ در نتیجه تمامی انسانها در ۵ سال اول زندگی، هزاران جمله از پدر و مادر و اطرافیان خود می شنوند که به مرو ژرف ساختهای ذهنی و زبانی آنها را تشکیل می دهد و گویشهای بومی نیز با همین روش در ضمیر ناخودآگاه گویشوران محلی رسوخ می کند.

وی افزود: گویش فتحه گراو آرکائیک قزوینی، رفتارهای خاصی از خود بروز می دهد که مطابق ساختارهای نحوی شاخه ای از زبان فارسی دری در پیوند مستقیم با کلمات و تعابیر آذری و تاتی موجود در نقاط مختلف  استان قزوین شکل گرفته و تنها در سطح شهر قزوین کاربرد دارد.

بالدران خاطرنشان کرد: بار طنز آمیز کلمات، ضرب المثل ها و کهن سروده های بومی قزوین به غنای هرچه بیشتر طنز در این گویش انجامیده است برای مثال، امروزه واژه «کلاغ» تداعی گر نوعی پرنده مانوس با انسان و دارای زیست مشترک در طبیعت آزاد و محیطهای شهری است اما ساخت واژه «غلا*غ» علاوه بر بار کیمک آن ناخود آگاه در ارتباط با جغرافیای منحصر به فردی به نام باغستان با توجه به سابقه تاریخی این اکوسیستم به اذهان خطور می کند.

این شاعر قزوینی یادآورشد: ساختهای مخصوص این گویش نیز به طنز آمیز بودن روایت در آن کمک شایانی می کند؛ برای نمونه در گویش قزوینی ساختهای سه اسمی همچون «ماشین پدرتقی» تبدیل می شود به «تقی َ ماشینِ پدرشَ» که نحو شکنی درساخت این جمله اسمی، ساختارهای ذهنی مخاطبان را به چالش می کشد.

وی تصریح کرد: طنز آمیز بودن، کنایه آمیز بودن، آهنگین بودن وچندلایگی (قابلیت تاویل به معانی مختلف) ازعمده ترین ویژگی های ضرب المثل ها و بومی سروده های اصیل قزوین است که تاکنون ناشناخته مانده و جاداردتحقیقات جامعی دراین خصوص توسط صاحب نظران کارشناس دراین حوزه صورت گیرد.

این پژوهشگر قزوینی اظهارداشت: یکی از جالبترین خصوصیات روایی در گویش فارسی قزوینی، بیان مدور و دایره ای توصیفات از زبان گویشوران این منطقه است به نحوی که تعریف اولیه یک موضوع واحد از  a شروع شده و به مرورتوالی صحنه ها –البته با دستکاری دلخواه جزئیات -به z می رسد وسپس در یک چرخش معنایی چشمگیر مجددا به نقطه a پیوند می یابد که مشابه این بیان دایره ای را در ادبیات می توان در رمان سلاخ خانه شماره پنج اثر کورت و نه گات و در عالم سینما در فیلم های تارانتینو به ویژه قصه های عامه پسند و هشت نفرت انگیز مشاهده کرد.

بالدران تاکید کرد: فارسی ارائه شده از سوی صداو سیما که به غلط فارسی معیار شناخته شده در حال ذوب تمامی گویش های محلی است و در حالی که فضاهای شعری و داستانی از کمبودخلاقیت در روایت رنج می برند؛ استفاده از ظرفیتهای غنی و ناشناخته گویشهای محلی در آفرینش متون ادبی می تواند به یکی از مهمترین راهکارها در آشتی مخاطبان و هنرهای ادبی منجر شود.

ارسال سوالات و نظرات

۱۳۹۵ © قزوین آستان Qazvin Astan|اخبار امامزاده ها Emamzadeh news|امامزادگان|آستان نیوز|اخبار قزوین آستان|بقاع متبرکه ایران اسلامی